Význam duševného vlastníctva pre malé a stredné podniky

Prečo je investícia do duševného vlastníctva dôležitá?

 • Stimuluje inovácie a podnikateľský rast
 • Prináša finančné výnosy
 • Buduje viditeľnosť značky


V čom spočíva hodnota práv duševného vlastníctva?

Bráni používaniu produktu, značky bez súhlasu majiteľa (čím sa vytvárajú nové zdroje príjmov) - predchádzanie porušovaniu práv tretích osôb


V rámci ktorých aktivít podniku je prítomný aspekt duševného vlastníctva?

 • Vývoj produktu
 • Produktový dizajn
 • Ponuka služieb
 • Marketing
 • Rozširovanie pôsobnosti na trhu


V čom spočíva hodnota práv duševného vlastníctva?

 • Veľké podniky = veľké portfólio
 • MSP = neprimerane ohodnotené
 • MSP = potenciál často podceňovaný


Prečo sa PDV nevenuje náležitá pozornosť?

 • MSP v tom nevidia hodnotu
 • Cena / výdavky
 • Komplexný problém
 • Manažment si vyžaduje ľudský kapitál


;