Registrovaný dizajn

Čo je registrovaný dizajn?

Dizajnom sa rozumie vonkajšia úprava výrobku alebo jeho časti spočívajúca v znakoch, ktorými sú najmä 

  • línie, 
  • obrysy, 
  • farby, 
  • tvar, 
  • štruktúra alebo 
  • materiál samého výrobku
  • jeho zdobenia.


Aká je do platnosti registrovaného dizajnu?

Maximálna doba ochrany je 25 rokov odo dňa podania prihlášky, pričom na základe žiadosti úrad predĺži platnosť dizajnu 4x o 5 rokovAké sú náklady na registráciu dizajnu?

Poplatok za podanie podania prvotnej prihlášky 40 EUR, pričom poplatok za následné predĺženie o 5 rokov je 100 EUR.

Celkové náklady na 25 rokov ochrany predstavujú sumu 1040 eur.


Chcem požiadať o registráciu dizajnu
;