KnowING IPR Newsletter #6

Správa práv duševného vlastníctva na dosah ruky

Projekt KnowING IPR úspešne smeruje k podpore inovácií v Dunajskom regióne prostredníctvom znalostného inžinierstva a riadenia práv duševného vlastníctva. Projekt zlepší rámcové podmienky pre inovácie v Dunajskom regióne prostredníctvom rozvoja nadnárodnej platformy KnowlNG Hub Web Portal. Portál poskytuje kompletnú online infraštruktúru pre prístup k vylepšeným údajom, má vyvinuté nástroje na extrakciu poznatkov a nástroje na správu práv duševného vlastníctva pre základných aj pokročilých používateľov. Umožňuje vyhľadávanie a získavanie dát pomocou prehliadačov a mobilných aplikácií. Ponúka kompletnú službu KnowlNG Hub online a je k dispozícii na https://www.knowing-ipr.eu/. Pre ľahšie používanie portálu tam nájdete školiace súbory pre poskytovateľov, základných používateľov a pokročilých používateľov v KnowING HUB Training KITs. K dispozícii sú materiály na čítanie a video pre poskytovateľov, základných používateľov a pokročilých používateľov.

Pre tých, ktorí hľadajú odpovede na otázky ohľadne práv duševného vlastníctva KnowING IPR Helpdesk je k dispozícii. Nájdete tu vysvetlené definície, často kladené otázky a zoznam národných kontaktných miest. Helpdesk vám poskytne podporu a pokyny v technických a všeobecných protokolárnych záležitostiach. Je špeciálne venovaný základným používateľom, ktorí sú v platforme noví a môžu mať obmedzené znalosti o témach práv duševného vlastníctva.

Projekt KnowING IPR je zameraný aj na zlepšenie riadenia práv duševného vlastníctva v regióne na politickej úrovni. Po realizovanom výskume a dvoch úspešných politických seminárov sa pripravujú politické odporúčania, ktoré budú k dispozícii na webovej stránke od konca júna 2021.

Je toho viac!

Začiatkom tohto roka bol mentorský program v oblasti práv duševného vlastníctva, patentovania a ponuky technológií (MeetIPRhub) navrhnutý tak, aby umožnil inštitúciám vysokoškolského vzdelávania a spoločnostiam pôsobiacim v automobilovom a v automobilovom dodávateľskom hodnotovom reťazci rozvíjať svoje zručnosti v oblasti práv duševného vlastníctva, zlepšiť spoluprácu založenú na právach duševného vlastníctva, mať prístup k otvoreným údajom o právach duševného vlastníctva a využívať poznatky o právach duševného vlastníctva na napredovanie svojej práce a riešenie konkrétnych výziev.

 

Po úspešnej implementácii mentorského programu a schválenom predĺžení trvania projektu do konca roku 2021 projekt ponúkne ďalšie kolo podujatí zameraných na MSP, VŠ a tvorcov politík spolu so skúsenosťami s mentorstvom. Pre viac informácií o projekte a o plánovaných udalostiach, navštívte našu webovú stránku http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/knowing-ipr.

 

KnowING IPR projekt Podpora inovácií v Dunajskom regióne prostredníctvom znalostného inžinierstva a riadenia práv duševného vlastníctva je spolufinancovaný z fondov Európskej únie EFRR, IPA, ENI.


;