Medzinárodná diskusia trendov v oblasti ochrany duševného vlastníctva a stretnutie partnerov projektu

KNOWING IPR - EVENT PATENTING AND IPR MANAGEMENT

Dňa 2. marca 2020 vo Viedni v Rakúsku zorganizovali partneri KnowING IPR podujatie Patentovanie a správa IPR.


Podujatie otvorili Barbara Besek a Martin Leitner z H&S. Prítomným sa prihovorila aj projektová manažérka Tamara B. Valič z FIS.


Na podujatí boli prezentované tieto témy:

  • Nástroje EPO pre patentové znalosti, From Espacenet to PATSTAT – patentové vyhľadávanie a štatistické analýzy prezentované Johannesom Schaafom (Európsky patentový úrad)
  • Prepojenie inovačných údajov IPLOD, prezentované Dolores Modic (Nord University Business School, Nórsko)
  • Krajiny transferu technológií v Rakúsku a skúsenosti s vybranými platformami Tech Offer, prezentované Bernhardom Kochom (Univerzita prírodných zdrojov a biologických vied, Viedeň, Rakúsko).

Nasledujúci deň, 3. marca 2020, sa konalo 4. zasadnutie riadiaceho výboru projektu KnowING IPR. Vedúci pracovných balíkov predstavili vykonanú prácu, prebiehajúcu prácu a budúce úlohy.

;