Vzdelávací program EUIPO o ochrannej známke a dizajne

Vzdelávací program EUIPO o ochrannej známke a dizajne

Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO) ponúka vzdelávací program o ochranných známkach a dizajnoch, ktorý prebieha zvyčajne od septembra do júna s približne 150 vyučovacími hodinami formou e-learningu, webinárov, ako aj trojdňového workshopu priamo v španielskom Alicante.


Vzdelávací program je určený patentovým zástupcom, ľuďom pracujúcim s duševným vlastníctvom, akademickej obci a študentom.


Prihlasovanie je otvorené zvyčajne do konca júna s maximálnou kapacitou 60 účastníkov. Cena celého kurzu je 1 500 €.

;